reply

Posted

print

favorite this post Do you want to travel the world? Modeling. California? Miami? hide this posting unhide

 1 2 3

compensation: TBD

Jsme agentura pro vyhledávání talentů s několika klienty v oblasti modelování a videa. Pokud si myslíte, že máte to, co je potřeba, aby se průmysl búrkou chtěl slyšet od vás. Odpovězte na tento e-mail s názvem, věkem, měřením těla a nedávnými obrázky. záběry hlavy a celé tělo.
V červnu budeme mít skauty v Praze a budeme pořádat rozhovory pro kvalifikační dívky.
Děkujeme a doufáme, že s vámi budeme brzy pracovat.

We are a talent scouting agency with several clients in the modeling/video industry. If you believe you have what it takes to take the industry by storm we want to hear from you. Please respond to this email with name, age, body measurements, and recent pictures. head shots and full body.
We will have scouts in Prague in June and will be setting up interviews for qualifying girls.
Thank you and we hope to work with you soon.
TNG Staff
  • do NOT contact me with unsolicited services or offers

post id: 6602220295

posted:

updated:

best of [?]