reply

Posted

print

favorite this post Rídí deložní myomy NEBO endometrióza Váš život? Nábor do výzkumné stu (Olomouc, Pisek, Jihlava, Ceske Budejovice, Ostrava, Praha 8-) hide this posting unhide

compensation: .
employment type: part-time

Trpíte castými bolestmi pánve nebo nadmerným krvácením kvuli endometrióze nebo deložním myomum?

Lékari ve vaší oblasti testují hodnocené lécivo, které není dostupné u vašeho lékare. Mužete se kvalifikovat pro zarazení!


Research studies are an important part of developing future treatment options. Without them, progress in medicine would not be possible. Right now, doctors are looking for people with Uterine Fibroids OR Endometriosis for local research studies.

Výzkumné studie jsou duležitou soucástí vývoje budoucích možných zpusobu lécby. Bez nich by nebyl možný pokrok v medicíne. Práve ted místní lékari hledají lidi s deložními myomy NEBO endometriózou pro lokální výzkumné studie.

Zacnete hned
ZJISTETE, ZDA BYSTE SE KVALIFIKOVALI

Zjistete další informace ješte dnes!
Necekejte. Nábor pacientu je omezen.

Více informací naleznete na VyzkumFibroiduAEndometriozy.cz


Ti, kterí se kvalifikují, mohou obdržet*:

• Zdarma péci místních lékaru a specialistu, která souvisí se studií, bez poradníku
• Penežitou kompenazaci za cestovní výdaje
• Hodnocený prípravek zdarma

Navíc mužete pomoci prinést zmenu ostatním, kterí bojují s deložními myomy NEBO endometriózou.

VyzkumFibroiduAEndometriozy.cz Pocet úcastníku je omezen! Zacnete hned.

Více informací naleznete na stránkách VyzkumFibroiduAEndometriozy.cz

*Úcastníci mohou v rámci klinické výzkumné studie v závislosti na plánu studie dostávat hodnocený prípravek, nebo mohou dostávat neaktivní látku cili placebo. Úcastníci dostávají po dobu trvání studie péci lékarského a vedeckého týmu, která se studií souvisí. Za cestovné muže být poskytnuta primerená úhrada a délka studie se muže lišit.
  • Principals only. Recruiters, please don't contact this job poster.
  • do NOT contact us with unsolicited services or offers

post id: 6622263935

posted:

best of [?]